Dne 27. dubna 2014 byl svatořečen Jan Pavel II., patron kaple v Loučce

29.4.2018

Beatifikace

Brzy po smrti Jana Pavla II. se rozšířily požadavky, aby byl okamžitě porihlášen za svatého (již na jeho pohřbu volal dav heslo "Santo Subito" – "Ať je svatý ihned"). To je však podle církevního práva nemožné. Je vyžadováno splnění přísných podmínek a složitý beatifikační a kanonizační proces.

Dne 13. května bylo oznámeno, že vzhledem k "výjimečným okolnostem" bude ihned zahájen beatifikační proces bez ohledu na předepsanou pětiletou prodlevu mezi smrtí kandidáta a zahájením procesu. Samotný složitý proces beatifikace a kanonizace však nebyl nijak zjednodušen. 19. prosince 2009 papež Benedikt XVI. prohlásil svého předchůdce za "Ctihodného", neboť vedl "hrdinský a ctnostný život". 14. ledna 2011 bylo oznámeno, že došlo ke splnění všech nezbytných podmínek a 1. května 2011 byl Jan Pavel II. blahoslaven. Jan Pavel II. se tak stal nejrychleji blahoslaveným papežem v církevních dějinách. Papežův blízký přítel, kardinál Stanislaw Dziwisz k tomu již dříve řekl: "Bude to pro nás velká radost, až bude oficiálně blahořečen, ale již teď ho pokládáme za svatého." Liturgické slavení památky svatého Jana Pavla II. připadá na 22. října. To je den, kdy byl jako papež uveden do úřadu.

Kanonizace

Dne 5. července 2013 (přesně v den kdy byl požehnán na Velehradě, u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje, papežským legátem kardinálem Bozaničem, základní kámen pro kapli v Loučce) Vatikán oznámil, že Jan Pavel II. bude svatořečen. Za svatého byl prohlášen Svatým Otcem Františkem (za účasti emeritního papeže Benedikta XVI.) ve Vatikánu společně s papežem Janem XXIII. Dne 27. dubna 2014, tedy o druhé neděli velikonoční, kterou Jan Pavel II. ustanovil nedělí Božího milosrdenství.

Další pocty

Často navrhovanou otázkou je udělení čestného titulu "Veliký" (v latině Magnus), který dosud přísluší pouze třem papežům, Lvu I., Řehoři I. a Mikuláši I. Problém je v tom, že užívání tohoto titulu není dáno kanonickým právem, ale obecnou zvyklostí – patří zkrátka těm papežům, u kterých se ustálilo v užívání. Nejde tedy o otázku oficiálního udělení, ale o vžitost tohoto titulu, který již teď používají některá periodika a toto slovo používá v souvislosti se svým předchůdcem i sám papež Benedikt XVI.

Na jeho počest byla pojmenována celá řada organizací, institucí a míst. Ve světě jde například o Mezinárodní letiště Jana Pavla II. v Krakově, Poloostrov Jana Pavla II. na Livingstonově ostrově či Katolická univerzita Jana Pavla II. Velikého v San Diegu.  V České republice de například o CSZŠ Jana Pavla II. Jmenují se po něm náměstí například v Hradci Králové, na Svatém Kopečku či Žilině na památku jeho návštěvy. A v Loučce u Vizovic se připravuje kaple sv. Jana Pavla II.

« zpět na seznam novinek

Staňte se součástí historie

26.6.2024

Přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s jedinečnou příležitostí stát se součástí historické události, které se uskuteční jednou za několik století... Po téměř 80 letech chceme poděkovat Pánu Bohu za...

číst víceStaňte se součástí historie

[ ^ k obsahu ^ ]