O nás

Dne 27.11.2011, na první Adventní neděli, proběhlo v hostinci U Vojáčků zakládající setkání členů iniciativy pro zbudování kaple v Loučce. Dne 4. dubna 2012 byla zaregistrováno občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb Spolek pro zbudování kaple v obci Loučka, jehož hlavním cílem je vybudování kaple v naší obci.

Každá obec má své přirozené centrum, které tvoří kaple, kostel nebo jiný křesťanský symbol. Zakladatelé Spolku pro zbudování kaple v obci Loučka chtějí ve spolupráci se všemi občany, rodáky, přáteli obce, římskokatolickou farností v Újezdě připravovat potřebné kroky k vybudování tohoto díla.

Jistě to není jednoduchý úkol, není to cíl, který bude brzy hotov, ale všechno má svůj čas. Věříme, že s Boží pomocí a s přímluvou patrona této kaple se podaří překonat všechny překážky, které se na cestě objeví. Členové výboru Spolku pro zbudování kaple v Loučce se setkávají a získávají řadu důležitých informací a zkušeností od lidí, kteří kostel či kapli ve svých obcích či městech již vybudovali. A že to opravdu je těžký úkol vidíme na skutečnosti, že některé kaple či kostely se stále budují (např. nový kostel ve Starém Městě) a tudíž je to akce třeba i na desítky let. Ale to není nic, co by nás mělo odradit. Čeká nás určitě těžká práce a řada složitých jednání, ale všichni jsme rádi, že můžeme pro Loučku udělat něco dobrého.

Zakládající členové

Josef Kořenek, Pavel Maček, Jana Pochylá, Svatopluk Andrýsek, Vít Fojtů

Požehnání základního kamene nové kaple v Loučce na Velehradě

Rok 2013 byl rokem oslav velkého jubilea – 1150 let od příchodu našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Oslavy vyvrcholily na Velehradě Národní poutí dne 5. července a my jsme se rozhodli využít této výjimečné příležitosti k požehnání základního kamene naší kaple.

Ráno před zahájením oslav jsme ho umístili přímo před pódiem, na kterém byla sloužena slavnostní bohoslužba. Od začátku – i díky tomu, že jsme byli jediní, kdo základní kámen přivezli k požehnání – přitahoval pozornost organizátorů, novinářů i poutníků a přišel za námi i Pavel Dokládal, který už před rokem požehnal našemu záměru postavit v Loučce kapli v římské bazilice sv. Petra.

Základní kámen požehnal papežský legát kardinál Bozanić a poté byl převezen do Loučky, kde si ho můžou Lůčané pro kapli prohlédnout na akcích organizovaných Spolkem. Doufáme, že bude brzy součástí kaple, a tak na očích pořád.

Staňte se součástí historie

14.5.2024

Přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s jedinečnou příležitostí stát se součástí historické události, které se uskuteční jednou za několik století... Po téměř 80 letech chceme poděkovat Pánu Bohu za...

číst víceStaňte se součástí historie

[ ^ k obsahu ^ ]