Odlévaly se dva další zvony pro kapli v Loučce

29.2.2024

V dnešní den se odlévaly dva další zvony pro kapli v Loučce - zvon sv. Václava - patrona obce Loučka a zvon sv. Anežky české.
Lití se zúčastnili zastupitelé obce Loučka (zastupitelstvo obce schválili příspěvek na zvon sv. Václava) a rodina Stejskalova, která přispěla na zvon sv. Anežky české.

Pan starosta Pavel Maček v úvodu připomněl, že v prosinci vyšel rozsáhlý článek v prestižním mezinárodním  časopise National Geographic o zvonařští v Brodku u Přerova, kde hlavní část tvoří reportáž a informace o vznikající zvonkohře v Loučce.

Autor článku píše:
"Lití zvonu je dramatické divadlo, které jsme si nemohli nechat ujít. Brodeckou dílnu čekala práce spojená s naprosto unikátní zakázkou - odlévání prvního ze čtyř desítek zvonů pro největší zvonohru ve Střední Evropě, která bude od příštího roku v činnosti ve vesnici Loučka u Vizovic. Něco tak jedinečného jako tříoktávová zvonohra se u nás ještě nezrodilo.

Odlít zvony do souborů jejichž jednotlivé tóny musejí znít v dokonalé harmonii, jako by je vyluzoval složitý hudební nástroj , je nesmírně náročný úkol.
Zpočátku totiž byly zvony odlévány jen jako jednotlivé bicí nástroje.
Prostě se do nich tlouklo a nezáleželo na tom, jaký tón kovový válec produkoval.
Teprve později ze začali tito poslové bohů používat jako součásti hudebních nástrojů.
Rodily se zprvu jednoduché později složité zvonkohry.
K nejznámějším u nás patří soubor zvonů v pražské Loretě, ale několik hudebně i řemeslně rovnocenných zvonoher vzniklo právě v Brodku u Přerova.
Za celou dobu existence brodecké dílny - v letech 1950–2023 - vzniklo více než 8 500 zvonů a také mnoho početných zvonoher. Jedna z nich se skládá z dvaadvaceti zvonů a slouží přímo v Brodku.
V Brně visí šestnáctidílný soubor, v Dolním Dvoře u Vrchlabí jedenáctidílný a v tatranském Svitu je patnáctičlenná zvonkohra.
další jsou k vidění v Ostravě, ve Francově Lhotě nebo ve Frankfurtu nad Mohanem.

Svědectvím o dokonalé čistotě tónů jsou i dva zvony ulité coby hudební nástroje pro orchestr Vídeňské filharmonie k provedení skladby Hectora Berlioze "Fantastická symfonie". K nim brzy přibude i oněch čtyřicet nových, přesně vyladěných zvonů pro kapli v Loučce. 

"Pro mne má tato zakázka hluboký význam", podotýká paní Leticie. "Bude to opravdu největší zvonohra v dějinách republiky, celkem tři a půl oktávy. Je velká zodpovědnost vytvořit něco takového, co tady po nás zůstane několik století pro budoucí generace".

Každý zvon ponese jméno českého patrona a jména apoštolů. Každý zvon má i svého donátora, jehož jméno bude na něm zaznamenáno. Zvonkohra bude umístěna do nové kaple, kterou projektoval významný architekt Josef Pleskot a jež je zasvěcena sv. Janu Pavlu II. 

A starosta obce Loučka Pavel Maček pokračoval - "Jsme rádi, že jsme u toho, kdy se ta myšlenka zhmotňuje. 
Když jsme byli na jedné důležité schůzce v Praze, tak paní Dytrychová říkala, že vzniká něco mimořádného, užijme si to, prožívejme tyto mimořádné chvíle.
My víme, že to "užití" znamená - ve zkratce "krev, pot a slzy". 
Každý, kdo se účastní náročným projektů ví, že je to spousta práce i spousta zklamání, někdy se na sebe díváme i škaredě, někdy je  bezesná noc apod., ale vždy záleží na tom konci.
A ten věřím že bude jedinečný!
Já ještě jen ze své praxe - jsem kovář a podílel jsem se na různých projektech, které trvaly několik měsíců - a vždycky, když jsem to ukončil a předával, tak jsem si říkal, tohle mne stálo tolik a tolik mého života. 
Tomu dílu jsem třeba dva měsíce, dva roky mého  života...

Dnes jsou tady v Brodku zastupitelé obce Loučka a pro Loučku je to něco mimořádného. Člověk si často některé věci ani neuvědomuje... jen to plyne----- a to, jaký to vše má význam se ukáže třeba až za desítky let - po vzniku  díla."

Paní Leticie Dytrychová hovořila o vzniku zvonu - teplota - pouze mědi a cínu je nějakých 1170 stupňů. 
Dříve - když se odlévání účastnil např. biskup - sundal třeba prsten a vhodil jej k těmto kovům...
Ale v této teplotě to jen zašumělo...
Zvony jsou "Znějící sochy"... 
Pořád chodíte kolem formy zvonu, hladíte ji a dotváříte, která je vždy ale jiná – vždy se zde skrývá jiný patron, jiný dárce, zvony musí ladit a i tóny pracují s určitou odchylkou.
Každý nový zvon se musí dobře naladit, aby zapadl do souboru nových zvonů. 

Před zahájením samotného odlévání zvonu sv. Václava náš dlouholetý přítel, kapucín Pavel Uhřík pronesl modlitbu:

Prosíme Tě Pane
ať na přímluvu Panny Marie, svatého Václava,
jsi požehnal tomuto dílu a těm, kteří ho vytváří.
Aby sloužilo ke cti a slávě Boží.
Amen.

Při odlévání zvonu svatého Václava se celým prostorem dílny nesl chorál svatý Václave, který všichni přítomní zpívali.

Svatý Václave, vévodo české země, 
kníže náš, pros za nás Boha, 
svatého Ducha, Kriste eleison...

Při zahájení odlévání zvonu sv. Anežky otec Pavel Uhřík pronesl modlitbu:

Požehnej Pane tomuto dílu
na přímluvu svaté Anežky.
Svatá Anežko česká, oroduj za nás.
Otče náš...
Zdravás Maria...

Po skončení odlévání byl připraven přípitek hosty i tvůrci zvonu a nádvořím znělo "Ať zvoní".
Paní Leticie poděkovala všem, že jsme mohli spolu prožít další zázrak zrození dvou dalších zvonů.

Paní Marcela Anežka Kořenková řekla, že dnes je provdána Kořenková, ale rozená Stejskalová, a tak by ráda za členy rodiny Stejskalovi, zejména za předky této rodiny, popřála tomuto zvonu, aby zněl ke chvále Boží, k radosti všech, kteří mu budou naslouchat. 
A kéž je tento zvon také připomínkou všech našich předků, kteří svým životem, láskou, bolesti i utrpením se přímo i nepřímo zasadili o tento mimořádný okamžik, okamžik zrození nového zvonu.
Kéž tedy zní i k uctění jejich památky.

« zpět na seznam novinek

Staňte se součástí historie

14.5.2024

Přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s jedinečnou příležitostí stát se součástí historické události, které se uskuteční jednou za několik století... Po téměř 80 letech chceme poděkovat Pánu Bohu za...

číst víceStaňte se součástí historie

[ ^ k obsahu ^ ]